☎+46(0)704388746 ÖPPETTIDER ATELJÉN Söndagar 14.00-17.00 Gångholmen 9 VÄSTERÅS

Förbereda inför ett vernissage

Att förbereda sig för ett vernissage kan vara spännande och krävande på samma gång. Det finns flera saker som man behöver tänka på för att säkerställa att allt går smidigt och att man får den önskade effekten av evenemanget.

Först och främst är det viktigt att planera i god tid. Detta inkluderar att boka utställningslokalen, marknadsföra evenemanget, bjud in gäster och skapa en stämning som passar konstverken och temat. Det kräver också en noggrann planering av själva upphängningen av konstverken och all annan teknisk utrustning som behövs, till exempel ljus och ljud.

När det gäller själva konstverken är det viktigt att välja ut verk som passar ihop och tillsammans skapar en helhet för besökarna. Konstverken ska rättas in på väggarna och ordnas så att det ser harmoniskt ut. Innan vernissagen är det också viktigt att göra en sista kontroll av varje enskilt konstverk för att se till att det inte finns några sprickor, skador eller andra defekter.

Under själva vernissagen är det viktigt att se till att alla gäster är välkomna och inbjudna att mingla och ta del av konstsamlingen. För att göra det lättare att orientera sig kan det vara en bra idé att skapa en katalog över de olika konstverken och snacks på plats kan se till att ingen går hungrig.

Efter eventet är det också viktigt att fortsätta marknadsföringen av konstverken och offentligt tacka gästerna för deras närvaro. En bra vernissage kan öppna många nya dörrar för en konstnär och det är därför mycket viktigt att det görs ordentligt med omsorg och precision.